Lid worden van vreugdeoord

Inschrijfformulier Vreugdeoord
INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID - VREUGDEOORD
*Vereist
Aanhef *
Voorletters *
Jouw antwoord
Voornaam
Jouw antwoord
Tussenvoegsel
Jouw antwoord
Achternaam *
Jouw antwoord
Straat *
Jouw antwoord
Huisnummer *
Jouw antwoord
Huisnummer toevoeging
Jouw antwoord
Postcode *
Jouw antwoord
Plaats *
Jouw antwoord
Telefoon (vast)
Jouw antwoord
Telefoon (mobiel) *
Jouw antwoord
E-mail adres *
Jouw antwoord
Naam kind 1
Jouw antwoord
Naam kind 2
Jouw antwoord
Naam kind 3
Jouw antwoord
Naam kind 4
Jouw antwoord
Machtiging doorlopende SEPA incasso
Met ingang van 2017 int speeltuin- en buurtvereniging Vreugdeoord de jaarlijkse contributie via automatische incasso. Hiervoor hebben we uw toestemming en IBAN rekeningnummer nodig. In het bevestigingsbericht van uw lidmaatschap ontvangt u de incassogegevens van SBV Vreugdeoord.
Hierbij geef ik Speeltuin- en Buurtvereniging Vreugdeoord toestemming om de jaarlijkse contributie te incasseren met een doorlopende incasso tot opzegging van het lidmaatschap. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. *
Verplicht
IBAN (rekeningnummer) *
Jouw antwoord
Verzenden
Pagina 1 van 1
Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
Deze content is niet gemaakt of goedgekeurd door Google. Misbruik rapporteren - Servicevoorwaarden - Privacybeleid