Lid worden van vreugdeoord

INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LID - VREUGDEOORD
*Vereist
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Moet een geldig e-mailadres zijn
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag
  Dit is een vereiste vraag

  Machtiging doorlopende SEPA incasso

  Met ingang van 2017 int speeltuin- en buurtvereniging Vreugdeoord de jaarlijkse contributie via automatische incasso. Hiervoor hebben we uw toestemming en IBAN rekeningnummer nodig. In het bevestigingsbericht van uw lidmaatschap ontvangt u de incassogegevens van SBV Vreugdeoord.
  Dit is een vereiste vraag
  Het ingevoerde IBAN bevat teveel tekens
  Dit is een vereiste vraag
  Verzend nooit wachtwoorden via Google Formulieren.
  100%: je bent klaar.