Het bestuur

Het bestuur van Vreugdeoord bestaat uit vrijwilligers die tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn voorgedragen en gekozen.

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande mensen:

Martijn Walvis
Voorzitter, tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Daarnaast onderhoudt Martijn de contacten met externe partijen, zoals bedrijfsleven en de gemeente.
Monique Koldenhof
Secretaris. Houdt zich ook bezig met de coƶrdinatie van activiteiten.
<vacature>
Penningmeester is aanspreekpunt voor alle financiƫle zaken.
Frank Bik
Frank heeft de portefeuille beheer en onderhoud.
Bianca Bos
Vertegenwoordigd peuterspeelactiviteit Olleke Bolleke in het bestuur.
Pim Hopman
Verantwoordelijk voor communicatie uitingen. Hieronder vallen zaken als de website, huisstijl, Facebook, mailings en andere communicatieve zaken.