Het bestuur

Het bestuur van Vreugdeoord bestaat uit 7 vrijwilligers die tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgedragen en gekozen zijn.

Het huidige bestuur bestaat uit de onderstaande mensen:

Martijn Walvis
Voorzitter, tevens verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Daarnaast onderhoudt Martijn de contacten met externe partijen, zoals bedrijfsleven en de gemeente.
Monique Koldenhof
Secretaris. Houdt zich ook bezig met de coƶrdinatie van activiteiten.
Frits van der Kamp
Penningmeester. Frits is aanspreekpunt voor alle financiƫle zaken.
Frank Bik
Frank heeft de portefeuille beheer en onderhoud.
Han Meijer
Han houdt zich samen met Frank bezig met beheer en onderhoud.
Bianca Bos
Namens peuterspeelzaal Olleke Bolleke vertegenwoordiger in het bestuur.
Pim Hopman
verantwoordelijk voor communicatie. Hieronder vallen zaken als de website, huisstijl, Facebook, mailings en andere communicatieve zaken.