Over Vreugdeoord

Zoals de naam al verklapt is Buurt- en Speeltuinvereniging Vreugdeoord een vereniging. Een vereniging wordt gevormd door haar leden.

De leden betalen contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed op het beleid van de vereniging via de algemene (leden)vergadering (ALV). Deze wordt eenmaal per jaar gehouden, omstreeks eind maart. Elk lid wordt daarvoor opgeroepen via mail en/of de site en is in de vergadering stemgerechtigd. Bij deze jaarlijkse ALV presenteert het bestuur de resultaten van de vereniging en nieuwe plannen. Het bestuur legt verantwoording af over het gevoerde financieel beleid, wordt ter zake gedechargeerd na controle (door een accountant of een kascommissie).

Ook kan een ALV worden gehouden bij een bestuurswisseling of een statutenwijziging.