Voorwaarden om het clubgebouw te huren

Bij het huren van het gebouw ‘De Vierhoek’ van SBV Vreugdeoord gelden de volgende regels en voorwaarden;

 1. De huurder dient akkoord te gaan met het verhuurreglement;
 2. Het gebouw is te huur, door leden van Speeltuin- en Buurtvereniging Vreugdeoord, op de volgende tijden mits er geen eigen activiteiten zijn:
  • vrijdag tussen 19.00 en 0.00u;
  • zaterdag tussen 10.00 en 0.00u;
  • zondag tussen 10.00 en 22.00u;
 3. Het gebouw is toegankelijk voor maximaal 125 personen;
 4. Het aantal uren van de huurperiode wordt geteld vanaf het moment van openen door de vrijwilliger tot aan het moment van afsluiten van de zaal. Dit betekent dat tijd vooraf om de zaal te versieren en in te richten even als opruimen achteraf binnen de huurperiode wordt gerekend;
 5. De kosten voor verhuur dienen minimaal 1 week voor de huurdatum te zijn bijgeschreven op onze bankrekening NL78 ABNA 0892832746 ten name van Speeltuin Vereniging Vreugdeoord en bedraagt € 225,- voor de huur van het gebouw voor de eerste 4 uur van huurperiode, voor elk volgend uur wordt een bedrag gerekend van € 15,- per uur;
 6. Als dekking voor eventuele schades ontstaan tijdens de huur wordt een borg gevraagd van € 300,-. Dit kan per bankoverboeking worden voldaan en zal op dezelfde wijze worden terugbetaald na vaststelling van een schadevrije oplevering;
 7. Het gebouw is uitsluitend te huren door leden van de vereniging. Indien je lid wil worden betaal je voor het lidmaatschap € 42,50 per jaar;
 8. Tijdens de verhuur zijn de volgende punten van belang;
  • Het gebouw is toegankelijk voor maximaal 125 personen;
  • In verband met de brandveiligheid bent u verplicht (indien gewenst) brandvertragende decoratie (zoals slingers) te gebruiken en is het gebruik van een frituurpan niet toegestaan;
  • Het gebouw De Vierhoek is een rookvrij gebouw en de speeltuin is een rookvrije speeltuin. Dit betekent dat er alleen buiten mag worden gerookt op de aangegeven ‘rookplaats‘ en sigarettenpeuken moeten worden opgeruimd;
  • Verboden glas- en aardewerk buiten het gebouw te gebruiken;
  • Na 21.00 uur ’s avonds dient het geluid te worden beperkt om geluidsoverlast voor de naaste buren te voorkomen;
  • Barbecueën en naar buiten brengen van tafels en stoelen zijn niet toegestaan;
 9. Aanwijzingen van vrijwilligers van de vereniging dienen altijd te worden opgevolgd;
 10. Met de huur van het gebouw kan geen enkel recht worden ontleend aan het exclusief gebruik van de speeltuin. De speeltuin kan mede worden gebruikt tot sluitingstijd van de tuin. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht;
 11. Bij oplevering na afloop van de verhuurperiode zijn de volgende punten van belang:
  • het gebouw is bezemschoon;
  • het gebruikte servies is afgewassen en opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats;
  • de koelkast is leeg;
  • de aanrechten in de keuken leeg en schoon;
  • de (sta)tafels en stoelen zijn opgeruimd;
  • en alle andere gebruikte spullen van de vereniging zijn teruggelegd zoals aangetroffen bij begin van de huurperiode;
  • afval in vuilniszakken in vuilcontainer achter het gebouw gedeponeerd;
 12. De huurder is aansprakelijk voor alle schade in en rond het gebouw ontstaan tijdens de verhuurperiode;
 13. De verhuurder houdt zich het recht voor zonder opgave van redenen iedere verhuur te weigeren.