Voorwaarden om het clubgebouw te huren

Hieronder tref je de regels, voorwaarden en prijzen aan die van toepassing zijn op de huur van het gebouw ‘De Vierhoek’ van SBV Vreugdeoord.

 1. De huurder dient akkoord te gaan met het verhuurreglement;
 2. Het gebouw is dagelijks te huur, door leden van Speeltuin- en Buurtvereniging Vreugdeoord, binnen de hieronder genoemde tijden, mits er geen eigen activiteiten zijn;
  1. Zondag tot en met donderdag tussen 13.00u en 23.00u;
  2. Vrijdag en zaterdag tussen 13.00 en 0.00u;
 3. Het gebouw is toegankelijk voor maximaal 125 personen
 4. De kosten voor verhuur dienen minimaal 1 week voor de huurdatum te zijn bijgeschreven op onze bankrekening NL78 ABNA 0892832746 ten name van Speeltuin Vereniging Vreugdeoord:
  1. € 125 voor de huur van het gebouw voor de eerste 4 uur van de verhuurperiode, voor elk volgend uur wordt gerekend van € 15 per uur;
  2. € 75 voor de schoonmaak achteraf;
 5. Als dekking voor eventuele schades ontstaan tijdens de huur wordt een borg gevraagd van € 300, dit kan contant of per bankoverboeking worden voldaan en zal op dezelfde wijze worden terugbetaald na vaststelling van een schadevrije oplevering;
 6. Zoals benoemd onder punt 1 is het gebouw alleen maar te huren door leden van de vereniging. Indien je lid wilt worden, betaal je voor het lidmaatschap € 40,- per jaar;
 7. Tijdens de verhuur zijn de volgende punten van belang;
  1. Het gebouw is toegankelijk voor maximaal 125 personen;
  2. In verband met de brandveiligheid bent u verplicht (indien gewenst) brandvertragende slingers te gebruiken;
  3. Het gebouw De Vierhoek is een rookvrij gebouw en de speeltuin is een rookvrije speeltuin. Dit betekent dat er alleen buiten mag worden gerookt op de aangegeven ‘rookplaats‘ en sigarettenpeuken moeten worden opgeruimd;
  4. Verboden glas- en aardewerk buiten het gebouw te gebruiken;
  5. Na 21.00 uur ’s avonds dient het geluid te worden beperkt om rekening te houden met de naaste buren. Zij mogen niet te maken krijgen met geluidsoverlast veroorzaakt door de verhuur.
 8. Aanwijzingen van vrijwilligers van de vereniging dienen altijd te worden opgevolgd;
 9. Met de huur van het gebouw kan geen enkel recht worden ontleend aan het exclusief gebruik van de speeltuin. De speeltuin kan mede worden gebruikt tot sluitingstijd van de tuin. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht;
 10. Bij oplevering na afloop van de verhuurperiode zijn de volgende punten van belang:
  1. het gebouw is bezemschoon;
  2. het gebruikte servies is afgewassen en opgeruimd op de daarvoor bestemde plaats;
  3. de koelkast is leeg;
  4. de aanrechten en het fornuis in de keuken zijn leeg en schoon;
  5. de (sta)tafels, stoelen opgeruimd in de karren;
  6. en alle andere gebruikte spullen van de vereniging  zijn teruggelegd zoals aangetroffen bij begin van de verhuurperiode;
 11. De huurder is aansprakelijk voor alle schade in en rond het gebouw ontstaan tijdens de verhuurperiode;
 12. De verhuurder houdt zich het recht voor zonder opgave van redenen iedere verhuur te weigeren.